Zaterdag 1 februari a.s. gaat Excelsior Hagestein onder muzikale begeleiding bloembollen (zomerbloeiers) verkopen in Hagestein en Hoef en Haag.

Al jaren houden we ons bezig met projecten op school omdat we het belangrijk vinden dat er muzieklessen gegeven worden. Voor de ontwikkeling van ieder kind is het belangrijk dat het muziekles krijgt. Diverse onderzoeken tonen aan dat je bij kinderen een duidelijke verbetering ziet van het IQ als ze langere tijd muzieklessen hebben gekregen. 

Om dit mogelijk te maken hebben we project “Toekomstmuziek!” opgestart en de opbrengst van deze bloembollenactie komt geheel ten goede van dit project. We kunnen met uw steun zorgen voor speciale instrumenten, lesmateriaal en leraren om een gezonde muzikale basis te leggen bij de jeugd!

Hoort u a.s. zaterdag wat muziek bij u in de straat, dan zijn we onderweg om ook bij u langs te komen met ons mooie assortiment aan bloembollen (zomerbloeiers)!