Dirk van Mourik

Sinds maart 2004 is Dirk van Mourik (geb. 19-3-1953) dirigent van Muziekvereniging Excelsior te Hagestein.
Dirk begon op 5-jarige leeftijd met muziekles op cornet. Hij kreeg les van zijn vader, Dirk van Mourik senior, die op dat moment dirigent was van Fanfare Nieuw Leven uit Vianen. Toen zijn vader tevens dirigent werd in Hagestein, ging Dirk op 12-jarige leeftijd met hem mee. Behoudens een korte onderbreking vanwege de dienstplicht is Dirk dus al lang verbonden aan deze vereniging. Naast dirigent bij Excelsior in Hagestein is Dirk zelf actief spelend lid van Brassband Breukelen. Hij speelt nog steeds cornet, en hij kan meerdere instrumenten bespelen zoals bugel, trompet en bariton.
Najaar 2003 werd hij benaderd door het bestuur van Excelsior met het verzoek dirigent te worden van deze muziekvereniging. In eerste instantie vond hij het nog veel te leuk om zelf cornet te spelen. Toch heeft hij uiteindelijk ingestemd en terugkijkend op het eerste jaar als dirigent heeft hij het als heel leuk en inspirerend ervaren.
De grote uitdaging voor Dirk als dirigent is het vormen van een muziekstuk: van begin naar eind iets ervan proberen te maken op zo’n manier dat iedereen er achter kan staan. Het streven voor hem is met Excelsior op een leuke en ontspannen manier met elkaar muziek te maken, waarbij het niveau gelijktijdig als vanzelf omhoog kan gaan. Zijn motto is: repetitie, concoursbezoek, optredens en concerten moeten altijd een feest zijn. Naar zijn idee is Excelsior een leuke, gezellige club waar iedereen heel enthousiast met elkaar muziek  maakt.
Dirk vindt zelf allerlei soorten muziek mooi: van mars tot ouverture, van pop tot film, en ook klassiek. Door de muziekkeuze wil Dirk proberen iedereen aan zijn trekken te laten komen.
De wens van Dirk is om het goede repetitiebezoek van afgelopen jaar vol te houden. Hij hoopt dat mensen het aantrekkelijk vinden om naar de repetitie te komen, door veel leuke muziek en veel repertoire aan te bieden.  Jonge en oudere muzikanten moeten plezier beleven aan de muziek en de vereniging.

Jooske van Andel (3 december 1997), startte haar muzikale opleiding op 9 jarige leeftijd bij muziekvereniging Kunst en Vrienschap Maurik. Vanaf 2012 mocht zij haar muzikale opleiding vervolgen bij Céleste Zewald en in juni van dat jaar werd ze aangenomen als leerlinge aan de Academie Muzikaal Talent, nauw verbonden met het Utrechts Conservatorium. Hier speelde Jooske veel kamermuziekconcerten, zo ontstond Duo Sweegers en van Andel (harp/klarinet duo) met wie ze tot op heden vele prijzen won.

Nadat Jooske haar HAVO diploma behaalde is ze verder gaan studeren aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen bij Céleste Zewald. Tijdens haar Bachelor studie heeft Jooske ook privelessen directie gevolgd bij Alex Schillings. In juni 2018 studeerde ze af en mocht ze haar Bachelor of Music diploma in ontvangst nemen. In augustus van dat jaar vervolgde ze haar Master opleiding aan het Fontys Conservatorium te Tilburg bij docent Eddy Vanoosthuyse. Haar Master of Music diploma heeft Jooske behaald in augustus 2020. Momenteel volgt ze een tweede Master of Music aan de Hogent, bij docent Eddy Vanoosthuyse.

Jooske heeft als klarinettiste vele mooie prijzen gewonnen bij diverse concoursen, zoals het Nederlands Klarinet Concours, Kamermuziekfestival Hoorn, Music & Stars Awards en Prinses Christina Concours. Ook mocht ze stage lopen bij de KMKJWF en remplaceert ze regelmatig bij de Marinierskapel der Koninklijke Marine.

Op dit moment is Jooske actief als muziek- en klarinetdocent bij St. Cecilia Sint Anthonis, Scholen in de Kunst Amersfoort, K.T.S.M. Tiel en Kunst en Vriendschap Maurik.

Ook geeft zij voor diverse muziekverenigingen en muziekscholen muzieklessen in de klas op de basisscholen. In deze lessen leren de kinderen over verschillende muziekinstrumenten, orkesten, noten lezen en maken zij natuurlijk muziek in de klas! Zo is Jooske voor Excelsior Hagestein actief op de basisscholen in de omgeving van Hagestein.

Daarnaast is Jooske dirigente bij het jeugdorkest van Excelsior Hagestein, het klarinetensemble van Scholen in de Kunst Amersfoort, het Opstap- en Middenorkest en klarinetensemble van Kunst en Vriendschap.