Dirk van MourikSinds maart 2004 is Dirk van Mourik (geb. 19-3-1953) dirigent van Muziekvereniging Excelsior te Hagestein.
Dirk begon op 5-jarige leeftijd met muziekles op cornet. Hij kreeg les van zijn vader, Dirk van Mourik senior, die op dat moment dirigent was van Fanfare Nieuw Leven uit Vianen. Toen zijn vader tevens dirigent werd in Hagestein, ging Dirk op 12-jarige leeftijd met hem mee. Behoudens een korte onderbreking vanwege de dienstplicht is Dirk dus al lang verbonden aan deze vereniging. Naast dirigent bij Excelsior in Hagestein is Dirk zelf actief spelend lid van Brassband Breukelen. Hij speelt nog steeds cornet, en hij kan meerdere instrumenten bespelen zoals bugel, trompet en bariton.
Najaar 2003 werd hij benaderd door het bestuur van Excelsior met het verzoek dirigent te worden van deze muziekvereniging. In eerste instantie vond hij het nog veel te leuk om zelf cornet te spelen. Toch heeft hij uiteindelijk ingestemd en terugkijkend op het eerste jaar als dirigent heeft hij het als heel leuk en inspirerend ervaren.
De grote uitdaging voor Dirk als dirigent is het vormen van een muziekstuk: van begin naar eind iets ervan proberen te maken op zo’n manier dat iedereen er achter kan staan. Het streven voor hem is met Excelsior op een leuke en ontspannen manier met elkaar muziek te maken, waarbij het niveau gelijktijdig als vanzelf omhoog kan gaan. Zijn motto is: repetitie, concoursbezoek, optredens en concerten moeten altijd een feest zijn. Naar zijn idee is Excelsior een leuke, gezellige club waar iedereen heel enthousiast met elkaar muziek  maakt.
Dirk vindt zelf allerlei soorten muziek mooi: van mars tot ouverture, van pop tot film, en ook klassiek. Door de muziekkeuze wil Dirk proberen iedereen aan zijn trekken te laten komen.
De wens van Dirk is om het goede repetitiebezoek van afgelopen jaar vol te houden. Hij hoopt dat mensen het aantrekkelijk vinden om naar de repetitie te komen, door veel leuke muziek en veel repertoire aan te bieden.  Jonge en oudere muzikanten moeten plezier beleven aan de muziek en de vereniging.