_MG_9490

OPRICHTING
Op 21 juli 1921 is “Muziek Vereeniging Excelsior” opgericht. Eén der oprichters en de eerste voorzitter van Excelsior was Dhr. Lub de Leeuw. Toen hij dertig leden bij elkaar had vond de oprichtingsvergadering plaats. In Tilburg werd de bestelling gedaan voor dertig instrumenten, die shapeimage_1in die tijd samen fl. 2100,- kostten. Onder leiding van Dhr. R. van Geffen uit Vianen begon Excelsior de eerste geluiden voort te brengen. Er was veel discussie over het wel of niet aanvragen van een Koninklijke goedkeuring. Verschillende leden zagen dit als een erkenning, anderen vonden het veel te duur. Wel belangrijk voor de vereniging vond men een vaandel.  De muzikanten gingen in de gemeente collecteren en haalden fl. 266,- op
voor het vaandel. Excelsior was nogshapeimage_2 maar goed en wel opgericht of men ging al op concours in Streefkerk. Men behaalde een tweede prijs.
Op 6 mei 1926 werd de contributie bepaald op fl. 0,30 cent per lid/per week.

PUTTERSHOEK
De naam “van Putten” komt ontelbare malen voor in de geschiedenis van Excelsior. De van Puttens vormen al jaren een soort van kolonie aan de Nijensteinseweg (zgn. Puttershoek), en altijd heeft een van hen iets met de muziek te maken gehad.

MUZIEKTENT
In 1928 wilde men over gaan tot de aanschaf van een muziektent.
shapeimage_3Men besloot een verloting op touw te zetten. De muziektent kwam er, hij werd gebouwd voor fl. 400,-.
Men wilde ook een muziekpet aanschaffen voor de leden, met dien  verstande dat ieder lid zijn eigen pet moest betalen.  Ieder lid kon, als hij de vereniging verliet, de pet inleveren tegen een vergoeding van fl. 1,-.

CRISISJAREN
In 1933 waren veel leden niet in staat het contributiegeld te betalen door de crisis en werkloosheid. In dat jaar haalde Excelsior
shapeimage_4op het concours in Vianen een eerste prijs in de eerste afdeling. Ze mochten dus uitkomen voor een volgend concours in de
afdeling uitmuntendheid. Daarvoor was het nodig nieuwe nummers te bestuderen en nieuwe instrumenten aan te schaffen. Hiervoor was echter geen geld in kas. Een verloting leverde een nieuwe alt- en sopraansaxofoon op. Maar er was hevig geharrewar over de vraag wie die nieuwe instrumenten nu mocht bespelen. Vanaf 1940 verdween alles wat met Excelsior te maken had van het toneel. De tweede wereldoorlog was losgebarsten.

EINDE OORLOG
Op 8 augustus 1945 opent voorzitter J. Krouwel de vergadering van muziekvereniging Excelsior na een rustperiode van ruim 5 jaar. Er komt een fonds om het vijfentwintigjarig bestaan feestelijk te herdenken. De muziektent wordt
verkocht, hij is voor Excelsior te klein geworden, vergroting kost teveel en het dak is rot.

UNIFORMEN
Dirigent Van Geffen trotseert door de jaren heen veel moties van wantrouwen, maar in juli 1952 bedankt hij zelf als directeur. Besloten wordt hem te benoemen tot ere-directeur van de vereniging. Dhr. L. van Haaften uit Culemborg volgde hem op. In 1954 bereikt een revolutionair voorstel het bestuur, namelijk om damesleden tot de vereniging toe te laten. Na een hevige, langdurige discussie wordt tenslotte besloten het voorstel aan te nemen. Er wordt een comité in het leven geroepen om een bedrag bij elkaar te krijgen om de leden van de vereniging in uniform te steken. Tijdens een optreden in 1956 speelde het korps eerst in burger, waarna de gordijnen dicht gingen. Even later verscheen het gezelschap onder luid applaus in splinternieuw tenue.

DRUMBAND
Begin 1957 hebben zich meer dan twintig leden opgegeven voor de drumband. Dhr. Appelhof uit Vianen is bereid gratis instructies te geven. Het orkest kampt met
uitermate slecht bezochte repetities en veel klachten over de toenmalige dirigent.

VAN MOURIK
In 1963 wordt Dhr. D. van Mourik dirigent en hij zorgt voor een muzikale opleving waardoor Excelsior weer regelmatig met succes aan concoursen deelneemt. In 1965 wordt Excelsior lid van de Unie van Muziekverenigingen. Tijdens de muziekuitvoering van februari 1976 vindt de huldiging plaats van dirigent D. van Mourik uit Vianen, die op dat moment 12,5 jaar dirigent is.

BEGINNERSORKEST
In 1996 viert Excelsior haar 75- jarig bestaan. Het orkest staat dan sinds 1994 onder leiding van Dick Hesselink uit Amersfoort. Hij constateerde dat de gemiddelde leeftijd van de leden van het orkest aan de hoge kant was. Het was zeer nodig om jonge leden te werven. Dankzij de dirigent en de daadkracht van het bestuur kwam al snel een leerlingenstroom op gang. Deze groep leerlingen vormden een beginnersorkest, waarvoor in 2002 de naam Viva Musica is bedacht door een van de leden. Ook de instrumenten waren in 1996 nodig aan vervanging toe. Hiervoor werd de actie: “vijfentwintig cent voor een instrument” opgezet met groot succes, mede dankzij het Anjerfonds.

DIRIGENTENWISSEL
In 2004 vindt er een dirigentenwissel plaats voor zowel het leerlingenorkest als het grote orkest. Dhr. D. van Mourik (jr.) uit Vianen treedt in de voetsporen van zijn vader en wordt dirigent van “Excelsior”. Mevr. M. Krouwel uit Everdingen neemt Viva Musica onder haar hoede. Het orkest is dan uitgegroeid tot 55 leden, zit goed in het instrumentarium en behaalt prima resultaten bij deelname aan concoursen. Het bestuur staat op dat moment onder leiding van Rene van Putten uit Hagestein. De repetities worden goed bezocht en de sfeer is gezellig en goed.

Met dank aan de schrijvers van het boek: Muziekvereniging Excelsior 60 jaar, de geschiedenis van een muziekvereniging 1921-1981

90-JARIG BESTAAN EXCELSIORshapeimage_5
Op 21 juli 2011 bestond Excelsior 90 jaar. Deze mijlpaal is niet ongemerkt voorbij gegaan.

NIEUWE WISSELING BESTUUR
In 2012 is de voorzitterschap van het bestuur overgedragen van Rene van Putten aan Coen Marks. Sinds 2021 staat het bestuur onder leiding van Lotte van Putten.

100-JARIG BESTAAN EXCELSIOR

Op 21 juli 2021 bestond Excelsior 100 jaar. Door corona is de viering van dit jubileum alleen onder de leden gevierd. Een concert ter gelegenheid van dit jubileum is uitgesteld naar 2022. Tijdens het concert op 26 november 2022 vieren we samen met muziekvereniging uit Lith dat beide muziekverenigingen 100 jaar bestaan.

DIRIGENTENWISSEL
Matthijs van Ganzenwinkel nam het stokje van M. van Krouwel over van het jeugdorkest om een nieuw jeugdplan op te zetten. Daarna heeft Jooske van Andel het stokje overgenomen om een jeugdorkest goed neer te zetten.